Zmiany opłat

Informujemy, że ZG PZERiI   postanowił od dnia 1 stycznia 2024 roku podnieść:

  •    składkę członkowską do 5 zł miesięcznie, czyli 60 zł rocznie.
  •    odpłatność wpisowego do wysokości 5 zł.