Historia Związku

Historia Związku w Sopocie

Początki działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sopocie sięgają wiosny 1947 r. Inicjatorką jego utworzenia była Joanna Bieganowska, emerytowana nauczycielka, która skrzyknęła grupę osób chętnych do społecznej pracy. Liczba pasjonatów stopniowo wzrastała i wkrótce osiągnęła liczbę 18.

Spełniono w ten sposób wymogi liczebności, które umożliwiły zarejestrowanie stowarzyszenia w Urzędzie Miejskim w Sopocie pod nazwą – „Związek Emerytów Państwowych i Wojskowych w Sopocie”. W skład pierwszego Zarządu Związku weszły następujące osoby:

  1. Joanna Bieganowska – Prezes Związku,
  2. Antoni Górski – Zastępca Prezesa Związku,
  3. Kazimierz Dowiakowski – Sekretarz Związku,
  4. Marta Grzecznowska – Skarbnik Związku.

Na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZERiI w 1999 r. zatwierdzono nową strukturę

Historia Związku

Z dniem 1 lipca 2000 roku nastąpiło przemianowanie dotychczasowych oddziałów miejskich i równorzędnych w oddziały rejonowe. W ten sposób powstał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Sopocie.

Historię Sopockiej Organizacji tworzyli jego działacze, którzy mimo skromnych możliwości potrafili dużo zrobić, szczególnie dla tych, którzy potrzebowali pomocy.

Wspaniałymi działaczami , tego okresu, były takie osoby jak: Joanna Bieganowska, Wojciech i Kazimiera Włochowicz, Jan i Aniela Stachurowie, Dionizy i Kazimierz Kamińscy, Zofia Trząskowska, Iwona Chaciewicz, Maria Bartkowiak, Elżbieta Chmaj, Irena Guźniczak, Genowefa Górecka, Izydor Skrobak, Stefania Zawadzka , Danuta Sulman i dziesiątki innych.

Przewodniczącymi Związku byli:

  1. Wanda Długoborska – w latach 1948 -1973
  2. Marta Grzecznowska – w latach 1947 – 1994
  3. Anna Tułodziecka, – 1995 r. do czerwca 2008r.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Sopocie. Jest organizacją i lubianą przez swoich członków, cenioną i nagradzana przez władze państwowe i związkowe. Współpracuje z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi, firmami prywatnymi, młodzieżą szkolną, akademicką i seniorami.

Słowem – działa w gronie mnogości wielopokoleniowych wolontariuszy i może właśnie, dlatego jest tak lubiana, bo każde pokolenie wnosi jakby nową energię, nowe doświadczenia, energetyzuje i ożywia, pobudzając, tym samym, do podejmowania kolejnych interesujących projektów na rzecz osób drugich. W związku z tym dysponuje różnorakimi ofertami.

W 2007 roku odbyły się OBCHODY 60 – lecia PZERiI O/R w Sopocie

Było to śmiałe przedsięwzięcie w którym wykorzystano wiedzę, doświadczenie i odwagę działaczy związku Ponadto kierowano się maksymą sformułowaną przez L. Dyczewskiego Osoby starsze są kolejnym ogniwem w łańcuchu pokoleń, bez którego ten łańcuch nie może istnieć”. Ten fakt nobilituje i ożywia rolę seniorów w tworzeniu wielopokoleniowych więzi oraz zachowaniu ciągłości i tradycji kultury każdego społeczeństwa.

Patronat nad obchodami 60-lecia Związku objął Prezydent Miasta Sopotu, Jacek KARNOWSKI a Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była Anna Tułodziecka,- Przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI w Sopocie.

Centralnymi obchodami były DNI SENIORA pod hasłem „SPOTKANIE POKOLEŃ 2007”.

PROGRAM DNI SENIORA OBEJMOWAŁ NASTĘPUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

I dnia imprezę sportoworekreacyjną w hali Sopockiego Klubu Tenisowego

II dnia – Msza Święta w kościele Św. Jerzego w intencji Sopockich Seniorów, wspólne zdjęcie przed kościołem Św. Jerzego,  sympozjum nt. „Rola i miejsce osób starszych i sprawnych inaczej w nowoczesnym  społeczeństwie” w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sopotu.

III dnia – „Wieczór wspomnień” w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sopotu.

Poza oficjalnymi uroczystościami wydano „Księgę Pamiątkową Związku”.

W związku z tym, że nie można było zamieścić w Kronice materiałów z imprez organizowanych w Dniach Seniora, Zarząd Związku podjął decyzję w sprawie wydania suplementu do Księgi Pamiątkowej w celu udokumentowania wyjątkowego przedsięwzięcia i uhoorowania jego realizatorów. Suplement został wydany w listopadzie 2008 r .

30 czerwca 2008r. Wybrano nowy Zarząd Rejonowy. Przewodniczącą została Krystyna Konczanin – która w poprzedniej kadencji była członkiem Zarządu oraz organizatorem i prowadzącą od 2005 roku wszystkie wycieczki związkowe.

Nowy Zarząd uważał, że powinnością współczesnego seniora jest aktywne uczestnictwo w organizowaniu życia społecznego, a nie zamykanie się w sobie i funkcjonowanie na jego marginesie. Dlatego należy wciąż rozszerzać oferty. Priorytetowym zadaniem jest ustawiczne rozwijanie i pielęgnowanie warunków do zapewnienia aktywności seniorów, także rozwijanie starań nad jak najdłuższym zachowaniem sprawności psychofizycznej oraz radości życia.

3 października 2008r podczas uroczystości Dnia Seniora, który odbywał się w restauracji „Zatoka”, Władze miasta dały Seniorom piękny prezent.

Wszyscy obecni podpisali akt erekcyjny pod budowę Centrum Aktywizacji Seniora w Sopocie.