Zarząd Związku

Zarząd Oddziału Rejonowego  w Sopocie

Zarząd Związku

pracuje w 10 osobowym składzie w trzech komisjach:

Prezydium Zarządu

 • Przewodnicząca – Krystyna Przyklęk- Konczanin
 • Z-ca Przewodniczącej – Anna Warno – Kowerska  
 • Sekretarz –   Jolanta  Schabram
 • Skarbnik – Barbara  Szajda   

Kluby:

 • Klub Seniora

Cele działania Zarządu Rejonowego

Integracji seniorów i osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

 • zachęcanie do aktywnego spędzenia czasu
 • motywacja do zaistnienia w grupie
 • zaprezentowanie swojej osobowości i jej akceptacji
 • nawiązanie kontaktów międzypokoleniowych,  towarzyskich i interpersonalnych realizujemy poprzez::
 • spotkanie Pokoleń: dziadkowie, rodzice, dzieci, prawnuki.
 • spotkania ze sprawnymi inaczej – prezentacja ich dokonañ
 • spotkania samorządowe i organizacji pozarządowych
 • prezentacja twórczości własnej członków Związku

zdrowia fizycznego i psychicznego członków w zakresie:

 • rozpoznania i ustalenia potrzeb otoczenia
 • opiekę i pomoc członkom Związku
 • porady prawne i konsumenckie
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych realizujemy poprzez:
 • wizyty domowe
 • wolontariat w zakresie pomocy w codziennych czynnościach
 • zapomogi pieniężne
 • dostarczanie druków i wskazanie toku załatwiania problemów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • wydawanie zaświadczeń uprawniających do przejazdów ulgowych

edukacji członków w zakresie:

 • utrzymania aktywności życiowej i kondycji intelektualnej.

realizujemy poprzez:

 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • odczyty, lektury, pogadanki, dyskusje, związane z wiekiem i niepełnosprawności¹
 • informacja o nowinkach technicznych
 • porady prawne z zakresu prawa spadkowego, majątkowego, alimentacyjnego,
 • ulg i uprawnień