Komunikaty 2024

 1.  W roku 2024 obowiązywać będą wcześniejsze zapisy na imprezy.
  Zapisy na imprezy organizowane w I półroczu przyjmujemy od 8.01.2023
  O terminach wpłat powiadamiać będziemy  telefonicznie.
 2. W zajęciach na basenie pierwszeństwo będą miały osoby, które nie korzystały 2023 roku.
  Zapisy na basen od 15.01.2024
  Wpłaty od 1.02.2024
 3. Wpłaty na wycieczki zagraniczne będą dokonywane w podanych terminach na konto Związku lub w kasie biura.
  Pierwsza wpłata na wycieczkę do Szwajcarii i Włoch do 20.01.24,
  Pozostałe w ustalonych terminach
 4. Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 roku, uchwałą ZG PZERiI
  Składka związkowa roczna wynosić będzie  60,00 zł