Zapisy na basen solankowy na miesiąc IX,X,XI

Zapisy od 1  do 18 lipca

Pierwszeństwo uczestnictwa w zabiegach będą miały osoby, które nie uczęszczały w pierwszym półroczu.