Wyjazd do Piwnicznej Zdrój 29.08-06.09.2018 r.

Jest kilka miejsc na wyjazd z „wypadem” do Lwowa i na Słowację. Informację w biurze Związku.