Wycieczka na Polesie

POLESIE LUBELSKIE jest przepiękną krainą położoną w środkowo-wschodniej Polsce w dorzeczu dwóch rzek: Wieprza i Bugu. Niezwykle interesującej przyrodzie towarzyszy nie mniej interesująca, barwna historia. Naszą wycieczkę rozpoczynamy w Kodnie. Jest tu wizerunek Madonny Gregoriańskiej wykradziony z kaplicy papieskiej a także wiele relikwii świętych sprowadzonych przez Sapiehów. W uroczej dolinie nadbużańskiej na lewym brzegu Bugu niedaleko  wsi Jabłeczna,  zwiedzamy Monaster jeden z najstarszych zabytków prawosławia. Po świątyni oprowadza nas przeuroczy ojciec, opowiada o ikonostasie i pokazuje kunsztowne freski. Spacerkiem docieramy nad Bug i granicę państwa. Czas nagli, przed nami dawna Cerkiew Unicka w Hannie i Włodawa, miasto trzech kultur, żyli tu Polacy, Żydzi, Ukraińcy i Białorusini. Na małej przestrzeni starej części miasta stoją :kościół katolicki, dawny zespół synagogalny i cerkiew prawosławna. Podobna historia w Chełmie i Szczebrzeszynie. Docieramy do Zamościa, który za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta nazywany jest „perłą renesansu”. Stare Miasto zachwyca. Ratusz, kamienice ormiańskie z attykami a także mury obronne, zaprojektowane dla miasta  twierdzy wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury Unesco. Przed nami Lublin. Na Starym Mieście skupia się architektura zabytkowa, budowle sakralne i  zamek lubelski, w którym najstarszymi budowlami są kaplica św.Trójcy oraz XIII- wieczny donżon. W kaplicy oglądamy zrekonstruowane freski bizantyjsko -ruskie zamówione przez króla Władysława Jagiełłę. W drodze powrotnej  zaglądamy do Nieborowa, zwiedzamy zamek i przepiękne ogrody Arkadii. Piękna  wycieczka, mnóstwo zdjęć i wspomnień na spotkania w klubie seniora i nie tylko.