Spotkanie Wielkanocne

Dnia 7 kwietnia 2022 , godz. 12,00

w  restauracji Aquaparku w Sopocie,
ul.
Zamkowa Góra 5

 zapisy w biurze Związku od 28 lutego