Seniorzy w Sejmie

Korzystając z zaproszenia pana posła Jana Kulasa, członkowie  PZ ERiI z Gdańska i Sopotu pojechali  1-2 września do Warszawy. Głównym celem wyjazdu  była wizyta w Sejmie. Wchodząc do Sejmu poddani zostaliśmy kontroli bezpieczeństwa po której razem z panem posłem i przewodnikiem z biura sejmu rozpoczęliśmy zwiedzanie. W holu, pełnym dziennikarzy i posłów  udzielających wywiadów poczuliśmy już atmosferę sejmową.

Sali Posiedzeń Sejmu, mimo że z balkonu  wyczuwaliśmy pełną dostojnej powagi  salę w której zapadają ważne dla naszego kraju decyzje. Dostojnie chociaż pusta wyglądała również loża Prezydenta RP.  Pan Poseł Jan Kulas poinformował nas, że 1 października 2015 roku w  Międzynarodowym  Dniu Osób Starszych, w Sejmie RP odbędzie sie inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów.

Wśród delegatów do tego zgromadzenia będzie Przewodniczący Oddziału Okręgowego p. Marian Białkowski. W holu głównym oglądaliśmy tablice ku czci posłów, ofiar wojny i okupacji, tablicę pamięci posłów i senatorów poległych w katastrofie smoleńskiej oraz tablicę papieska. Byliśmy  w  Sali Kolumnowej  wykorzystywanej na posiedzenia sejmowych komisji  śledczych oraz posiedzeń największego Klubu parlamentarnego. Na dziedzińcu sejmowym   spotkaliśmy  kilku posłów i marszałka Senatu ,  wielu z nas zrobiło sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. Budynek sejmowy, podobnie jak i sale widzieliśmy wiele razy w telewizji ale wizyta ta przybliżyła nam powstawanie procedur legislacyjnych,  aktów prawnych- ustaw decydujących o zasadach funkcjonowania podstawowych dziedzin życia obywateli.

Będąc w Warszawie  skorzystaliśmy  z możliwości i zwiedziliśmy : Zamek Królewski – rezydencję Królów RP, odbudowaną po zmieszczeniach wojennych, a dzisiaj jedno z najpiękniejszych muzeów   w Polsce, piękne wnętrza, dzieła sztuki i historia opowiadana przez przewodnika. Był  również spacer po starówce i Parku Łazienkowskim ,  Ogrody w Wilanowie i nowo otwarte muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  Pierwszego dnia pobytu, niektórzy z grupy mieli na tyle sił aby późnym wieczorem, wyruszyć na „podbój” Warszawy i przejechać się obiema nitkami metra do centrum jak i na drugi brzeg Wisły. Pełni wrażeń i bardzo zadowoleni z wycieczki wróciliśmy do Gdańska. Chcielibyśmy aby wspólne wyjazdy Oddziałów  naszego Związku wpisały się na stałe do programu integracyjnego bo  pięknych miejsc do zwiedzania Polsce jest bardzo dużo.