Nowy adres siedziby Związku

Od 10 listopada 2016 zapraszamy do nowej siedziby Biura Związku przy Al. Niepodległości 797b vis a vis ZUS.

Biuro czynne w poniedziałki i czwartki w godz.900 – 1300

Telefon: 601 335 933