Komunikat

19 kwietnia 2023 r. odbyła się konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Oddziału Rejonowego PZERiI w Sopocie

W skład Nowego Zarządu weszli:

 1. Chytra Barbara
 2. Duda Jan
 3. Grzywińska  Marlena
 4. Jankowska Zenona
 5. Konczanin Krystyna
 6. Lalik Roman
 7. Nowacki  Zdzisław
 8. Schabram Jolanta
 9. Szajda Barbara
 10. Warno – Kowerska Anna

  Skład Prezydium O/R

 1. Przewodnicząca – Krystyna Przyklęk- Konczanin
 2. Z-ca Przewodniczącej – Anna Warno – Kowerska  
 3. Sekretarz –   Jolanta  Schabram
 4. Skarbnik – Barbara  Szajda   

 Komisja Rewizyjna

 1. Rogala Julia – przewodnicząca
 2. Gierszal  Barbara
 3. Kordek Grażyna